צוות מרכז תירם

גיא תירם

בעלים מרכז תירם ומכללת כנפיים
מייסד שיטת תירם

אורטל תירם

מנהלת מרכז תירם

בת אל מצלאווי

מטפלת בשיטת תירם

יאנה רחמנוב

מטפלת בשיטת תירם